TEMATYKA KOMPLEKSOWA


Oczekiwanie na Mikołaja

Tutaj rosły paprocie
Boże Narodzenie

To już zima

 

Umiejętności dziecka:


-przestrzega ustalonych zasad

-kończy zdanie

-jest twórcze słownie

-mówi wiersz z pamięci

-wymienni oznaki zimy

-słucha uważnie

-zauważa podczas spaceru oznaki zimy

-słucha poleceń i reaguje na nie

-rysuje bałwana i koloruje

-dzieli się zabawkami

-powtarza rymowankę z pamięci

-aktywnie ćwiczy

-rysuje pastelami na określony temat

-właściwie posługuje się tymi kredkami

-wdrażane do bezpiecznej zabawy

-reaguje na polecenia

-lepi z plasteliny bałwanka

-dokonuje syntezy sylabowej wyrazów

-posługuje się umiarkowanym głosem

-mówi kojarzenia z zimą

-określa położenie bałwanka

-segreguje śniegowe gwiazdki

-układa rytmy

-jest spostrzegawcze

-organizuje zabawy w małych zespołach

-szybko reaguje na polecenia

-jest twórcze

-bawi się razem z innymi podczas zabawy ze śpiewem

-przestrzega zasad ustalonych wspólnie

-zna oznaki zimy

-łączy w odpowiednie pary

-reaguje na umówione sygnały

-określa nastrój piosenki

-śpiewa fragmenty piosenki

– zauważa zmiany na drzewach

-tańczy przy muzyce

-śpiewa piosenkę

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie graficzne

-mówi umiarkowanym głosem

-określa składniki pogody

-wykonuje zadania ruchowe

-słucha uważnie opowiadania

-określa kolejność zdarzeń

-wypowiada się na forum grupy

-dokonuje samodzielnego wyboru miejsca  zabawy i zabawek

-rozpoznaje drzewa: świerk, sosna

-słucha wiersza ze zrozumieniem

-tworzy słowa z sylab

-precyzyjnie wycina obrazki

-porządkuje po zabawie

-bawi się w wybranych kącikach zainteresowań

-koloruje wg wzoru

-rytmicznie recytuje tekst

-uważnie ogląda film

-wypowiada się nt. treści filmu

-przestrzega zakazu dotykania i włączania urządzeń elektrycznych

-buduje dłuższe wypowiedzi

-nazywa ozdoby choinkowe

-określa ich miejsce na choince

-prawidłowo przelicza

-podaje wynik  rozwiązania zadań matematycznych

-reaguje na zmianę w muzyce podczas zabawy

-porusza się parami podczas spaceru

-rozpoznaje kolędy

-śpiewa niektóre z kolęd

-rozwiązuje łamigłówkę

-współdziała w zabawie

-układa z pasków gwiazdki

-ma dobrą pamięć ruchową

-powtarza ruch

-rozpoznaje dźwięk  instrumentów

-odgaduje ich nazwę

-tworzy akompaniament grając na instrumentach

-prawidłowo się nimi posługuje

-rysuje wzory

-rozwiązuje labirynt

-odkłada zabawki na miejsce

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-koloruje szalik

-nazywa kolory

-buduje logiczne wypowiedzi

-zauważa zmiany w przyrodzie o tej porze roku

-naśladuje określone ruchy

-składa obrazek w całość

-projektuje i koloruje

-mówi umiarkowanym głosem

-precyzyjnie koloruje

-odgaduje zagadki

-tworzy logiczne wypowiedzi na określony temat

-zna i wymieni tradycje Bożego Narodzenia

-zauważa świąteczne dekoracje

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-szanuje prawa innych w zabawie

-przelicza w zakresie dostępnym sobie

-estetycznie skleja ze sobą określone elementy

-zachowuje się w sposób bezpieczny podczas zabaw na placu

-uważnie słucha bajki czytanej przez nauczyciela

-śpiewa znane kolędy

-ozdabia wg własnego projektu Mikołajowy but

-poprawnie posługuje się kredkami

-przelica ozdoby i segreguje je wg wyglądu

-posługuje się pojęciami: wyżej, niżej …

-określa siłę wiatru

-wykonuje masażyk

-stara się precyzyjnie wyciąć, ułożyć i ozdobić

-dokonuje wyboru zabawek

-kończy rozpoczęte zdanie

-odróżni muzykę głośną od cichej

-wie ze hałas szkodzi

-tańczy przy muzyce

-zauważa zamiany w przyrodzie

-słucha poleceń nauczyciela

-odgaduje podane zagadki

-dba o porządek w miejscu zabawy

-przestrzega zasad ustalonych wcześniej

-rysuje Mikołaja

-słucha  wiersza z uwagą

-ilustruje ruchem treść wiersza

-jest szybkie i zwinne

-biega nie potrącając innych

-słucha wiersza ze zrozumieniem

-ilustruje treść wiersza

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-łączy sylwety z cieniami

-nazywa dni tygodnia

-wie, że 31 grudnia  następuje zmiana roku ze starego na nowy

-buduje dłuższe wypowiedzi

-pracuje zespołowo

-wie do czego służy kalendarz

-rozwiązuje zagadki obrazkowe

-rysuje na podany temat

-aktywnie ćwiczy

-rozróżni  pory dnia: dzień i noc

-maluje farbami na podany temat

-zna znaczenie spacerów dla zdrowia

-odgaduje zagadkę po opisaniu szczegółów postaci

-jest twórcze podczas ozdabiania

-potrafi wskazać cechy poszczególnych pór roku

-buduje logiczne wypowiedzi

-wymieni w kolejności pory roku

-określa logiczność zdań

-rysuje skojarzenia związane zimą

-rysuje na określony temat

-powtarza zgłoski

-ilustruje ruchem treść piosnki

-wymieni rodzaje zabaw na śniegu

-chętnie organizuje zabawy na świeżym powietrzu

-lepi bałwanki z plasteliny

-przelicza i porównuje wielkość

-bawi się przy piosence

-aktywnie uczestniczy w zabawach pooranych

-wymieni w kolejności dni tygodnia

-wypowiada się na forum grupy

-dzieli słowa na sylaby

-rysuje na określony temat