Dziecko:

-sprząta po skończonej zabawie

-rozpozna flagę Polski

-słucha utworów muzycznych

-zna symbole narodowe

-zachowuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu Polski

-samodzielnie wykonuje godło Polski

-dzieli się spostrzeżeniami z obserwacji przyrodniczych

-koloruje wybrane obrazki miast Polski

-wskazuje właściwy obrazek po opisie słownym

-bawi się zgodnie z innymi

-zna i przestrzega zasad

-słucha opowiadania o Europie

-bawi się przy piosence

-słucha uważnie opowiadania

-wymieni charakterystyczne cechy danego kraju UE

-rozpozna hymn Unii

-dopasowuje kraj do flagi

-śpiewa fragmenty hymnu

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-reaguje na polecenia nauczyciela

-samodzielnie wykonuje pracę

-jest spostrzegawcze

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-interesuje się krajami europejskimi

-buduje z klocków

-podaje właściwe wyniki dodawania i odejmowania

-segreguje wg wielkości

-jest sprawne ruchowo

-sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

-bawi się w bezpieczny sposób

-reaguje na polecenia nauczyciela

-jest spostrzegawcze

-bawi się przy znanej piosence

-stosuje zwroty grzecznościowe

-mówi fragmenty wiersza z pamięci

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-ma poczucie rytmu

-rozpozna postać F. Chopina

-słucha utworów tego kompozytora

-rysuje kredkami na określony temat

-współpracuje  w zabawie

-reaguje na polecenia nauczyciela

-wykonuje ćwiczenia ruchowe

-odkodowuje obrazek

-samodzielnie projektuje i konstruuje

-słucha uważnie utworów muzyki poważnej

-z uwaga ogląda zdjęcia

-wyjaśni znaczenie słowa „stolica’

-rozpozna i nazwie ważne miejsca i zabytki Warszawy

-sprawnie rzuca i chwyta przybory

-utrzymuje prawidłową postawę

-słucha poleceń nauczyciela

-śpiewa i tańczy krakowiaczka

-jest spostrzegawcze

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-odkłada zabawki na miejsce

-dorysowuje elementy swojego rysunku do koła

-wypowiada się nt. treści ilustracji

-mówi wiersz z pamięci

-rozpoznaje i nazywa poszczególnych mieszkańców łąki

-prawidłowo korzysta z farb

-samodzielnie projektuje swoją pracę

-przestrzega zasad

-reaguje na polecenia

-wykonuje masażyk

-rysuje gąsienicę i ją  koloruje

-dzieli się zabawkami

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-wymienia przedmioty określonego koloru

-interesuje się  życiem pszczół

-wypowiada się nt. zwyczajów i życia pszczół

-odtwarza podane rytmy

-powtarza zgłoski

-bierze aktywny udział w zabawach z opowieści

-słucha poleceń nauczyciela

-koloruje obrazek wg kodu

-jest spostrzegawcze

-bawi się zgodnie z innymi

-bawi się wg własnego wyboru

-bawi się i tańczy przy znanej piosence

-uważnie słucha wiersza

-słucha wiersza o owadach

-segreguje owady

-wymieni nazwy dni tygodnia w kolejności

-jest sprawne ruchowo

-bawi się w sposób bezpieczny i właściwy

-słucha uważnie i przelicza dźwięki

-opowie o rozwoju motyla

-współpracuje w grupie

-nie niszczy zabawek

-rysuje i koloruje na temat

-powtarza rymowankę

-aktywnie ćwiczy

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-gra na instrumentach

-precyzyjnie składa koła z papieru tworząc biedronkę

-dba o porządek w miejscu pracy

-rysuje drogę pszczoły do ula

-koloruje wg kodu

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-sprząta po skończonej zabawie

-wie jakie korzyści mamy z łąki

-śpiewa i bawi się przy piosence

-uważnie słucha wiersza

-tworzy logiczne wypowiedzi

-nazywa owady mieszkające na łące

-wykonuje sprawnie wszystkie zadania ruchowe

-słucha poleceń nauczyciela

-wskazuje odpowiednie miejsca na kartce

-śpiewa i bawi się przy piosence

-posługuje się umiarkowanym głosem

-rozpoznaje przedmioty po dotyku

-śpiewa i bawi się przy muzyce

-wypowiada się  nt. zawodów i czynności wykonywanych przez ludzi

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-rysuje kredkami na określony temat

-potrafi przegrywać

-naśladuje czynności

-składa obrazek w całość

-zna atrybuty pracy kucharza

-bawi się wspólnie z innymi dziećmi

-szanuje zabawki w przedszkolu

-powtarza rymowankę

-łączy takie same przedmioty

-wymieni zawody osób pracujących na wsi

-zgłasza się do odpowiedzi

-nazywa maszyny potrzebne rolnikowi i narzędzia ogrodnika

-tworzy logiczne wypowiedzi

-naśladuje czynności

-kończy rozpoczęte zdanie

-bawi się wspólnie z innymi

-używa zwrotów grzecznościowych

-dzieli słowa na sylaby

-tworzy logiczne zdania

-określa położenie przedmiotów

-segreguje wg określonej cechy

-jest spostrzegawcze, zwinne, ma dobrą orientację przestrzenną

-interesuje się otoczeniem

-słucha poleceń nauczyciela

-wymieni czynności jakie wykonuje fryzjer

-współdziała w zabawie

-konstruuje z klocków różne budowle

-odgaduje zagadki słowne

– łączy obrazek z cieniem

-słucha z uwagą wiersza i piosenki

-wypowiada się nt.  pracy fryzjera

-rysuje mazakami na określony temat

-wypowiada się nt.  swojego wymarzonego zawodu

-słucha poleceń nauczyciela

-powtarza rymowankę

-dzieli słowa na sylaby

-wypowiada się nt. zawodu fryzjera

-pomaga innym w czasie sprzątania

-śpiewa i bawi się przy piosence

-rozpoznaje kształty figur

-z uwagą słucha wiersza i wypowiedzi innych

-wypowiada się nt. swojej przyszłości

-jest sprawne ruchowo

-jest zręczne, zwinne i ma dobrą orientację w otoczeniu

-wykonuje wskazane ruchy

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-koloruje ulubionymi kolorami

-bawi się zgodnie z innymi

-nazywa postaci w albumie

-kończy rozpoczęte zdanie

-biega nie potrącając innych

-jest zwinne

-wymieni formy spędzania wolnego czasu w domu

-buduje logiczna zdania

– czeka na swoja kolej wypowiedzi

-rysuje kredkami ołówkowymi

-bawi się ze wszystkimi dziećmi

-reaguje na polecenia słowne

-projektuje rysunek dla mamy

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– projektuje swój wzór

-śpiewa i bawi się przy muzyce

-wymieni formy spędzania wolnego czasu z rodzicami

-buduje logiczne, dłuższe zdania

-śpiewa nowo poznaną piosenkę

-określa czy piosenka jest wolna czy szybka

-bawi się w bezpieczny sposób

-odgaduje odgłosy z kuchni

-wykleja kontury kwiatka plasteliną

-bawi się wg własnych zainteresowań

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-buduje logiczne zdania

-śpiewa wspólnie z innymi

-wykonuje określone ruchy wg ustalonego kodu

-nazywa kolory

-rozwiązuje zadania z dodawania i odejmowania

-jest zwinne i sprawne ruchowo

-współdziała z innymi w czasie zabawy

-naśladuje czynności

-śpiewa wspólnie z innymi piosenkę

-pomaga innym w czasie sprzątania

-dzieli się zabawkami

-rysuje drogę w labiryncie

-słucha uważnie wiersza

-aktywnie uczestniczy w  zabawach porannych

-słucha uważnie muzyki

-rytmicznie uderza w dłonie

-wykonuje ruchy okrężne dłonią

-rysuje portret swojego taty

-prawidłowo posługuje się kredkami

– zachowuje się w bezpieczny sposób na urządzeniach ogrodowych

-naśladuje pokazane ruchy

-śpiewa rymowankę

-rysuje po śladzie

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-liczy sylaby w słowach

-aktywnie uczestniczy w zabawie w kole

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania

-jest sprawne ruchowo

-współdziała podczas ćwiczeń

-jest samodzielne w szatni

-tańczy i śpiewa przy rymowance

– dorysowuje drugą część rysunku