Nasz program:

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka, kształtowanie umiejętności współpracy w opiece nad domowym pupilem, kształtowanie odpowiedzialności za zwierzę domowe
 • czytanie globalne wyrazów: kot, pies, doskonalenie dzielenia wyrazów na sylaby, rozwijanie umiejętności budowania prawidłowej wypowiedzi, rozwijanie odpowiedzialności
  za domowego pupila
 • zapoznanie z działaniem magnesu, kształtowanie umiejętności przeliczania liczb porządkowych, kształtowanie poszanowania dla zwierząt
 • poznanie piosenki „Jak wspaniale jest być dzieckiem”, rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie umiejętności układania rytmów, rozwijanie tolerancji dla odmiennych poglądów
 • zaprezentowanie dzieci z różnych stron świata, ćwiczenie motoryki małej, rozwijanie tolerancji dla ludzi o odmiennym wyglądzie i stylu życia
 • poznanie zwierząt egzotycznych, zapoznanie z zabawami z różnych stron świata, kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się i uważnego słuchania, kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich przedmiotów i właściwej odzieży do celu wycieczki, rozwijanie otwartości na drugą osobę
 • zapoznanie z różnymi środkami transportu, kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się i uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, rozwijanie otwartości na drugą osobę
 • zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi i miejscami ich zamieszkania, kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, rozwijanie empatii wobec zwierząt
 • zapoznanie z instrumentami z różnych krajów, rozwijanie świadomości ciała i wyobraźni ruchowej, ćwiczenie poczucia pulsu w muzyce, reagowanie na sygnał, uwrażliwianie na muzykę klasyczną
 • zapoznanie z różnymi zapachami i smakami warzyw, owoców oraz przypraw, rozwijanie motoryki małej, nauka prawidłowego zachowania się podczas przyrządzania potraw
 • zapoznanie z wesołym miasteczkiem i zasadami właściwego zachowania w miejscach zabaw, kształtowanie uważnego słuchania, kształtowanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się, wdrażanie do odpowiedzialności za własne zabawki
 • rozwijanie umiejętności językowych, rozbudzanie twórczości plastycznej, wdrażanie do uważnego słuchania
 • zapoznanie z działaniem wagi szalkowej, ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków, nabywanie umiejętności w określaniu, który przedmiot jest lżejszy, a który cięższy, wdrażanie do zgodnej zabawy z innymi dziećmi
 • poznanie piosenki „Razem z latem”, kształtowanie umiejętności wokalnych, kształtowanie poczucia własnego ciała, rozwijanie układu ruchowego
 • poznawanie zmysłów: smaku, węchu, dotyku i podawanie ich nazw, rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłu dotyku, ćwiczenie umiejętności wymieniania charakterystycznych cech owoców, kształtowanie odpowiedniego zachowania podczas przyrządzania posiłków
 • zapoznanie z właściwymi zachowaniami latem nad wodą, kształtowanie spostrzegawczości poprzez odpowiednie zabawy, kształtowanie umiejętności odróżniania odpowiedniego zachowania od nieodpowiedniego, wdrażanie do odpowiedniego zachowywania się podczas wakacji
 • zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim, podawanie nazw przedmiotów potrzebnych na wyprawę w góry, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, rozwijanie poszanowania dla kultury góralskiej
 • zapoznanie ze zjawiskiem parowania wody i krystalizowania się soli, rozwijanie motoryki małej, kształtowanie spostrzegawczości, określanie położenia: na, nad, pod, obok, kształtowanie estetycznego wykonywania prac plastycznych
 • utrwalenie piosenki „Razem z latem”, nauka reagowania na sygnał N., kształtowanie umiejętności kreatywnego tworzenia prac plastycznych
 • poznawanie smaku różnych letnich owoców, rozwijanie motoryki małej, nauka zgodnej zabawy z innymi dziećmi.