Nasz program:

 • zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki, kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich
 • utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni
 • doskonalenie rozumienia cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności przeliczania, zapoznanie z procesem tworzenia książki, kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowych zawodów, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu, doskonalenie umiejętności autoprezentacji
 • utrwalenie wiedzy na temat książek, poznanie właściwości papieru, trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów, wdrażanie do pracy zespołowej
 • utrwalenie pojęcia globus, kształtowanie nawyku segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń
 • zapoznanie z zasadami segregowania odpadów i kształtowanie tej umiejętności, rozwijanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii, doskonalenie umiejętności przeliczania i odwzorowywania, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, ćwiczenie chodzenia za prowadzącym, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie motoryki małej, kształtowanie nawyku oszczędzania wody
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o Ziemię, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka, kształtowanie postawy: nie wyrzucaj – wykorzystaj
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających, reagowanie na wskazówki N., uważne słuchanie, poprawne budowanie wypowiedzi, rozwijanieumiejętności rozpoznawania własnych emocji
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki, rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie motoryki małej poprzez działalność twórczą i ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby
 • kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżejdalej, wyjaśnienie znaczenia określeń: wysoko, nisko, głęboko, kształtowanie umiejętności określania położenia: nad, na, ponad, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, reagowanie na zmianę tempa granej muzyki, kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • rozwijanie zdolności manualnych, rozpoznawanie rzeczy dotykiem, rozpoznawanie kolorów, reagowanie na polecenia N.
 • zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania, budowanie wiedzy o świecie, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie pracy policjanta, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego wiersza, rozwijanie umiejętności budowania wiedzy o świecie, doskonalenie budowania wypowiedzi, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw
 • ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru, zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków, uczenie szacunku dla pracy strażaka, wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych
 • nauka śpiewania piosenki, zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki, poszerzanie wiedzy o świecie, doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia N., rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, budzenie wrażliwości na drugiego człowieka.