Nasz program:

 • poznanie polskich symboli narodowych, rozwijanie motoryki małej, utożsamianie się ze swoją ojczyzną
 • rozpoznawanie symboli narodowych, poznanie „Mazurka Dąbrowskiego”, kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie umiejętności motorycznych
 • utrwalenie umiejętności odtwarzania rytmów i przeliczania, rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności wnioskowania
 • nauka prostego kroku krakowiaka, wdrażanie do poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła, nauka piosenki, ukazanie wartości, jakie niosą za sobą tradycje regionu, kształtowanie postawy otwartości na tradycje regionu
 • utrwalenie wiedzy o Polsce i polskich symbolach narodowych, rozwijanie umiejętności manualnych i sprawności fizycznej
 • zapoznanie z pojęciem współpraca, uzmysławianie wartości domu, rozwijanie zdolności artykulacyjnych, doskonalenie umiejętności współpracy
 • zapoznanie z pracą murarza, rozwijanie umiejętności językowych i motoryki małej, wdrażanie do zgodnej współpracy
 • poznanie domów niektórych zwierząt, rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów i przeliczania, kształtowanie szacunku dla zwierząt
 • uwrażliwianie na muzykę klasyczną, rozwijanie motoryki małej, wdrażanie dzieci do uczestnictwa w zabawach ruchowych przy muzyce
 • utrwalenie informacji o domach ludzi i zwierząt, rozwijanie percepcji słuchowej i zdolności manualnych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • poznanie piosenki „Nie chcę cię znać”, utrwalanie nazw emocji, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i budowania poprawnych wypowiedzi, kształtowanie postawy szacunku
  i życzliwości dla innych
 • globalne czytanie wyrazów: mama, tata, poznanie nazw członków rodziny, uświadomienie dzieciom wartości rodziny
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i określania, czego jest mniej, więcej i tyle samo, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do pomagania członkom rodziny
 • poznanie piosenki „Święto Rodziny”, rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie tolerancji dla innych upodobań, rozwijanie obszaru ruchowego
 • utrwalenie wiadomości na temat rodziny i jej członków, kształtowanie sprawności ruchowej i umiejętności sensorycznych, rozwijanie umiejętności obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi prezentami i czerpania z tego radości
 • zapoznanie z różnymi zawodami, uświadomienie roli pracy jako źródła dochodu, zaznajomienie z możliwościami oszczędzania pieniędzy
 • zapoznanie z zawodem krawca, czytanie globalne wyrazów: nitka, igła, usprawnianie motoryki małej
 • zapoznanie z procesem powstawania nabiału, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, wzbudzanie poszanowania dla zwierząt
 • utrwalenie znajomości nazw instrumentów, doskonalenie umiejętności śpiewania, uwrażliwianie na muzykę instrumentalną, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności motorycznych
 • zapoznanie z zawodem piekarza, poznanie produktów i procesu powstawania pizzy, rozwijanie umiejętności sensorycznych, utrwalenie wiadomości na temat zawodów, kształtowanie motoryki małej, doskonalenie umiejętności współpracy