Statut Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej