RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00-8.30

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,  rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Zabawy integrujące grupę. Rozmowy indywidualne.

8.30 – 9.00

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne według planu obejmującego wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerw między zajęciami. Zabawy ruchowe i swobodna działalność dziecka. Religia.

10.00 – 11.20

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków) Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery, wycieczki po najbliższej okolicy. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie zabawy ruchowe w sali lub na sali gimnastycznej.

11.20 – 12.00

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.00 – 13.00

Relaksacja. Zabawy konstrukcyjne, plastyczno-techniczne. Zabawy
w kole. Słuchanie bajek. Zabawy dowolne według zainteresowań. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową. Organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Bieżąca praca z dzieckiem w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.