RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06.30 -08.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Praca wyrównawcza. Zabawy integrujące grupę.

08.00-08.30

Zagadki, piosenki, słuchanie wierszy, opowiadań. Zabawy ruchowe. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka – pozostałe dzieci zabawy dowolne i tematyczne wg własnych zainteresowań.

08.30-09.00

Czynności higieniczno-porządkowe – przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

09.00-010.30

Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmującego wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerwy między zajęciami. Zabawa ruchowa i swobodna działalność dziecka. Religia.

10.30-11.30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (ubieranie się, zapinanie guzików, suwaków). Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali lub na sali gimnastycznej. Powrót do przedszkola- samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.

11.30-12.00

Czynności higieniczno-porządkowe – przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.00-12.30

Poobiedni odpoczynek. Relaksacja. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp. .

12.30-13.30

Zabawy konstrukcyjne, plastyczno-techniczne. Zabawy w kole. Słuchanie bajek.

13.30-14.00

Czynności higieniczno-porządkowe – przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Zabawy w kole , słuchanie bajek.

14.00-16.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.