Historia Przedszkola w Nawojowej sięga lat 60-tych.

W latach 1960-1962 Przedszkole zaczęło funkcjonować przy Kościele Parafialnym w Klasztorze sióstr zakonnych następnie w latach 1962-1963 zostało przeniesione do Zakładów Mechanicznych przy Odlewni, którym kierowała wówczas Aleksandra Wesołowska a w latach 1963-1985 siedziba Przedszkola znajdowała się w budynku przy zakładzie Przemysłu Drzewnego. Warunki lokalowe drewnianego budynku były bardzo skromne – bardzo małe pomieszczenia, początkowo brak wody bieżącej i toalety. Od 27 lutego 1966r. do 31 sierpnia 1968r. kierownikiem Przedszkola była Pani Teresa Węgrzyn a następnie od 01 września 1968r. Pani Zofia Zając.

W roku 1973 rozpoczęto budowę budynku z przeznaczeniem dla Przedszkola, która trwała 12 lat by w roku 1985 oddać go do użytku. Nowy budynek przedszkola posiadał trzy duże jasne sale z przylegającymi do nich łazienkami i schowkami, przestronną salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, szatnię dla personelu, gabinet dla dyrektora, pralnię, kuchnię z zapleczem, magazyn na żywność, piwnice i kotłownię węglową.

Od 01 września 1985r. zaczęły funkcjonować w Przedszkolu 3 oddziały 10-cio godzinne liczące około 100 dzieci prowadzone przez 6 nauczycielek i 11 pracowników administracji i obsługi. W kolejnych latach w związku ze spadkiem zatrudniania i pogłębiającym się bezrobociem nastąpił spadek liczebności grup, korzystających z wyżywienia dzieci było mniej i w związku z tym musiała nastąpić redukcja zatrudnienia mimo tego przedszkole przez wiele lat funkcjonowało na wysokim poziomie.

Od 01 marca 2004r. dyrektorem Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej jest Pani mgr Agata Zięba.

W chwili obecnej Przedszkole funkcjonuje 5 dni w tygodniu przez 9,5 godziny dziennie. Pracuje w nim 5 nauczycielek oraz 6 osób obsługi. Do Przedszkola uczęszcza 94 dzieci w 4 grupach, 2 grypy dzieci 5-cio letnie, jedna 4-5 letnie i jedna dzieci 3-4 letnie. Obok realizacji Podstawy Programowej i programów własnych takich jak Program Edukacji Regionalnej – Nawojowa moja mała ojczyzna i Program Edukacji Zdrowotnej – „Rośnij zdrowo” prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z rytmiki, logopedii oraz religii. Wychowankowie biorą udział w różnych konkursach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich jak również w przeglądach, festiwalach takich jak ,,Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej” ,konkurs ,,Stroiki bożonarodzeniowe”, Konkurs Szopek bożonarodzeniowych, konkurs ogólnopolski „112 w trudnej sprawie- nie używaj przy zabawie”, konkurs ,, Palm Wielkanocnych” Przegląd ,,Lachoskie godonie”, konkurs ogólnopolski ,,Bezpieczne dzieciństwo na wsi”, plastyczny konkurs ,,Koziołek Matołek w drodze do Pacanowa”, ,,Świat fauny i flory” i wiele innych w których uzyskują wyróżnienia oraz wysokie nagrody. Uczestniczą w wycieczkach, wyjazdach, do Krynicy Zdroju, do Wioski Indiańskiej w Szczyżycu, teatrzykach ,,Zaczarowany las”, ,,Kłamstwa kozy”, spotkaniach: z reprezentantem Straży Granicznej na temat ,,Rola Straży Granicznej w strzeżeniu granic Polski” z pracownikami Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu na temat: ,,Bądźmy bezpieczni i widoczni na drodze” Poznają obrzędy i zwyczaje panujące w naszym regionie i innych regionach Polski i Świata.

W przedszkolu organizowane są uroczystości przedszkolne dla dzieci, rodziców i całych rodzin takie jak: Wieczory Andrzejkowe, Mikołajki, Wigilie, Jasełka , Spotkania z Babciami i Dziadkami, Zabawy karnawałowe, Spotkania Wielkanocne, Spotkania na Dzień Rodziny, Dzień Dziecka. W tych uroczystościach biorą udział również władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Nawojowa Panem dr inż. Stanisławem Kiełbasą. Współpraca przedszkola owocnie przebiega też z instytucjami na terenie Gminy; Gminnym Ośrodkiem Kultury, Nadleśnictwem , Pocztą, Parafią Rzymsko-Katolicką, Policją, Szkołami Podstawowymi jak również z Radą Rodziców i Rodzicami dzieci.

W okresie 14 -20 maja 2010r. oraz 3 – 5 czerwca 2010r. kiedy doszło do kompletnego zalania budynku przedszkola. Zniszczenia, które powstały w wyniku powodzi doprowadziły do wstrzymania działalności przedszkola przez brak wody – przerwanie wodociągu gminnego, brak prądu, zalanie kotłowni wraz z piecami co. a przez to również brak ciepłej wody koniecznej w funkcjonowaniu kuchni oraz brak ogrzewania. Planowany remont budynku przedszkola rozszerzono i dokonano generalnego remontu, modernizacji i dobudowy części sportowej. Wyposażono go w nowy sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne. W okresie remontu od 07 czerwca 2010r. aż do 23 grudnia 2010r. zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej we Frycowej oraz w Obiekcie przy stadionie sportowym w Nawojowej.

23 grudnia 2010r. nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola po remoncie i a dokonał tego Wójt Gminy Nawojowa dr inż. Stanisław Kiełbasa wraz z Panią Dyrektor mgr Agatą Zięba oraz Radnymi Gminy Nawojowa i zaproszonymi gośćmi.